Vaanster

Vaanster is een onafhankelijk investeerder in collectieve duurzame projecten en wordt sinds haar oprichting actief geleid door haar oprichter en algemeen directeur Jeroen Krebbers. De onderneming heeft een 100% focus op het risicodragend investeren en beheren van duurzame energiecentrales en technieken in de gebouwde omgeving. We leveren duurzame warmte en koude aan woningen, winkels en kantoren.

Vaanster gelooft in de noodzaak van duurzaam opgewekte energie, voor huidige en toekomstige generaties.

Het ontwikkelen van duurzame energieprojecten kunnen we niet alleen. Met nog 20 projecten in ontwikkeling groeien we ook komend jaar enthousiast verder. Dit doen we samen met onze opdrachtgevers, partners en afnemers. Deze gezamelijke verantwoordelijkheid blijkt ook uit onze slogan:

Y(our) environmental responsibility

Ga naar website