Ponsfacio

Inzicht

Process mining geeft direct en feitelijk inzicht hoe processen daadwerkelijk worden afgehandeld. In combinatie met Business Intelligence (BI) worden de (Key) Performance Indicatoren gedefinieerd en is er overzicht op de performance van afdelingen en de gehele organisatie

Meer Informatie
Ponsfacio

Kosten en efficiency

Process mining stelt u in staat om de processen slimmer in te richten. Nadat u de processen heeft aangepast kunt u continu meten hoe uw organisatie het na de verbeteringen doet. U meet hoeveel kosten u bespaart en hoeveel kwaliteit en efficiency u wint. Middels een flexibel in te richten dashboard heeft u altijd direct zicht op uw actuele presteren.

Meer Informatie
Ponsfacio

Overzicht en op koers

Process mining geïntegreerd met BI geeft u de informatie op grond waarvan uw organisatie bestuurd een op koers gehouden wordt. Waar nodig kunt u tijdig de koers bijstellen en bent u in control: nu en ook in de toekomst.

Meer Informatie

Ponsfacio levert een oplossing waarmee alle geautomatiseerde procesgangen van alle bedrijfsprocessen in uw organisatie tot in detail in beeld worden gebracht. Dit wordt gedaan door alle handelingen in de systemen te rubriceren en te analyseren. Hierbij wordt snel duidelijk waar vertragingen, opstoppingen en/of loops zitten of op hoeveel verschillende wijzen procesgangen worden afgehandeld. Dit geeft zicht op waar de efficiëntie- en effectiviteitsverbeteringen gehaald kunnen worden, waardoor kosten worden verlaagd of meer omzet wordt behaald (klanten blijven langer klant omdat ze snel worden bediend en tevreden zijn).

Snelheid en korte cycli

Ponsfacio levert de Celonis Process Mining software oplossing waarmee processen inzichtelijk worden gemaakt en besparingen gerealiseerd. Door processen efficiënter in te richten worden kosten bespaard en zijn klanten meer tevreden en blijven langer.

Meer Informatie

Duidelijkheid over besparingen en opbrengsten

Na aanpassen van processen, wordt efficiëntie en effectiviteit opnieuw gemeten, continu gemonitord en verder verbeterd. Zo wordt continu erg dicht tegen het optimum aan gewerkt en worden verbeteringen nav interne of externe factoren snel zichtbaar en doorgevoerd.

Meer Informatie

Samenwerken

In nauwe samenwerking met medewerkers van de klant, proceseigenaren en BI-specialisten worden resultaten geboekt, waardoor verdere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden met hogere acceptatie in de eigen organisatie.

Meer Informatie

Innovatief

Wij leveren innovatieve producten op basis van de nieuwste technologieën. Dit biedt onze klanten de gewenste flexibiliteit, het gewenste inzicht in data en processen en doorzicht op verbeterpotentieel.

Meer Informatie